FZS, ZČU v Plzni

FZS, ZČU v Plzni

Cílem bylo vybavit novou posluchárnu velkou a víceúčelovou moderní sestavou tabule s nezávislým interaktivním systémem pro podporu výuky. Podmínkou bylo nabídnout řešení, které bude kombinovat jak možnosti klasické bílé tabule na popis mazatelnými fixy, tak přidanou hodnotu moderního multidotykového interaktivního panelu. To vše v optimálním poměru cena/výkon. K instalaci došlo v srpnu 2020. Zákazník ocenil zručnost, flexibilitu i ochotu při řešení dílčích úkolů nad rámec samotného plnění veřejné zakázky, a zejména pak konzultování souvisejících kroků předem včetně orientačních nákladů a využití stávajícího technického vybavení. Tento přístup hodnotil jako nadstandardní. Citace: p. Přibáň – tajemník FZS: „Nedávno jsme stáli před problémem, zda dosluhující projektory v učebnách vyměnit za nové nebo je nahradit displejem Optoma. Zvolili jsme instalaci zmíněných displejů a našeho rozhodnutí nelitujeme, jelikož komfort práce vysoce převyšuje možnosti stávajících projektorů.“

1/1