VTP Plzeň

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň.

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity.

Společnost PPC, s. r. o. v rámci realizace výstavby 3 nových budov „Plzeňský vědeckotechnologický park III“ získala zakázku na dodávku tří kompletů interaktivních setů TriumphBoard - interaktivních tabulí, projektorů, ozvučení na skrytých vertikálních systémech vč. souvisejících kabelových rozvodů, software a příslušenství dle projektové dokumentace.

1/1