ZŠ Kralovice

Zakoupení digitálního flip chartu bylo tím nejlepším rozhodnutím, které jsem jako ředitelka školy mohla pro žáky i pedagogy učinit.

Zakoupení digitálního flip chartu bylo tím nejlepším rozhodnutím, které jsem jako ředitelka školy mohla pro žáky i pedagogy učinit. Interaktivní dotyková obrazovka, kterou lze jednoduše ovládat perem či prstem je velkým pomocníkem a lákadlem. Uplatnění najde jak při nácviku tvarů písmen u prvňáčků, tak při výuce výtvarné výchovy a stejně tak i v mnoha jiných předmětech. Díky prostorové úspornosti a přenosnosti jej lze využívat napříč školními učebnami. V současné době máme k dispozici dvě tato mobilní zařízení a dle ohlasu vyučujících jistě není toto číslo konečné. Poděkování patří i pracovníkům firmy PPC s.r.o., kteří svým úvodním zaškolením přispěli k tomu, že panel byl okamžitě funkční a použitelný.
Mgr. Miroslava Kronďáková
ředitelka školy

1/0