Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli

V rámci projektu ROP JZ vybavili třídy základní školy v Žihli osmi moderními interaktivními tabulemi Triumphboard 89“

V rámci projektu ROP JZ vybavili třídy základní školy v Žihli osmi moderními interaktivními tabulemi Triumphboard 89“
s projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností OPTOMA vč. výukových programů a proškolení učitelů. Dále byl osazen interaktivní 55“ LCD panel Triumphboard na pojízdném zvedacím stojanu, systémy zatemnění oken ve 12 vybraných třídách.

1/1