Základní školy

V uplynulých deseti letech jsme vybavili stovky kmenových tříd, odborných a počítačových učeben základních škol v ČR, zejména pak v Plzeňském kraji a Plzni moderními multimediálními a interaktivními systémy včetně příslušenství (ozvučení, napojení do školní sítě apod.). Mezi nejžádanější patřily především systémy na bázi vysoce kvalitních ekoTAB keramických tabulí / Triptych na zvedacím stojanu vybavených interaktivními systémy eBeam (fy. Luidia, USA). Dále jsme vybavili i v rámci EU projektů OP VK a ROP desítky tříd a učeben škol Plzeňského kraje interaktivními dotykovými tabulemi Triumphboard české provenience a interaktivními projektory EPSON.

Interaktivní systémy a tabule byly vybaveny projektory s krátkou a ultrakrátkou projekční vzdáleností. Součástí dodávek vždy bylo softwarové vybavení pro podporu výuku vč. školení učitelů. V rámci komplexních dodávek jsme provedli vždy kompletní montáž komponent vč. propojení interaktivních tabulí a projektorů s PC či notebooky, mnohdy na přání elegantně jen jediným USB kabelem. Řadu tříd a učeben jsme vybavili žádanými přípojnými místy - klasickými na zeď či na přání namontované do učitelského stolu.

Základní školy podpořili někteří členové PPC týmu účastí v úspěšném vzdělávacím EU projektu Střediska služeb školám Plzeň pro školy Plzeňského kraje „Moderní učitel se multimediálních a interaktivních technologií nebojí“.

 

Ukázky z vybraných typových referencí PPC v základních školách: